Index > LEPA产品 > CPU散热器 > CXcoolant 水冷液
PRODUCT_PIC
 • CXcoolant 水冷液
  
 • 水冷液500ml
  • 丰富您的水冷液色彩
  • 抗冻-5°C
  •  防腐蚀保护
   
  内附红、蓝、绿三色染剂,可调配您喜好的水冷液色彩


   


   


   

  下表示范 CXcoolant 染剂调色范例请参考, 调染出您喜好的色彩( 调色示范的水冷液份量为 350ml )


   


   
   

      


  型号 LPWCX500
  成份 水 & 丙二醇
  容量 500 ml
   
BACK